Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 31-07-2017

Bevoegdheid – Ouderlijk gezag – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 8 – Gewone verblijfplaats – Artikel 9 – Artikel 10 – Artikel 12 – Artikel 15 – Alimentatie

Hof van beroep Antwerpen 04-11-2013

Toepasselijk recht – Toepassing buitenlands recht – Overeenkomst – Verzekeringspolis – Maritiem recht – Rechtskeuze – Engels recht – Heropening van de debatten – Rol van de partijen bij toepassing buitenlands recht – Rechtskundige adviezen over buitenlands recht – Verzekerd risico – Institute Time Clauses Hulls – “Zeefortuin”

Hof van beroep Antwerpen 16-05-2017

Uitvoerbaarheid – Marokkaanse rechterlijke beslissing – Kafala – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – Artikel 33 Verdrag van Den Haag van 1996 – Samenwerking Centrale Autoriteiten – Artikel 33 nog niet geïmplementeerd in Belgische wetgeving – Artikel 22 WIPR – Weigeringsgronden artikel 25 WIPR – Kafala niet in strijd met openbare orde – Belang van het kind – Belang appellanten

Hof van beroep Antwerpen 17-06-2013

Toepasselijk recht – Toepassing buitenlands recht – Maritiem recht – Overdracht schuldvordering – Duits recht – Rechtsplegingsvergoeding – Vergoeding vertaalkosten – Expertisekosten

Hof van beroep Antwerpen 25-05-2016

Erkenning en uitvoerbaarheid – Marokkaanse rechterlijke beslissing – Kinderbeschermingsmaatregel – Artikel 20 IVRK – Kafala – Marokkaans recht – Verbod op adoptie – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – WIPR niet van toepassing – Principe: erkenning van rechtswege – Weigeringsgronden – Artikel 23 Verdrag van Den Haag van 1996 – Belang van het kind – Erkenning kafala verleent niet automatisch verblijfsrecht

Hof van beroep Antwerpen 26-05-2008

Toepasselijk recht – Toepassing buitenlands recht – Maritiem recht – Eenzijdige en retroactieve beëindiging van verzekeringsovereenkomst – Verhandelbaarheid van polissen – Engels recht – Betekenis “(re-)assignement” – Institute Time Clauses Hulls – Corvette Underwriters’ Clauses 1993 – Marine Insurance Act – Frauduleuze claim