Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Familierechtbank Brussel 27-04-2017

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Betwisting vaderschap – Betwisting moederschap – Vaststelling moederschap – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Artikel 63 WIPR – Belgische rechtbank bevoegd – Congolees recht van toepassing – Bezit van staat – DNA-test – Naam – Artikel 36 WIPR – Artikel 37 WIPR – Nationaliteit kind onbepaald – Artikel 3, § 4 WIPR – Belgisch recht van toepassing

Hof van Cassatie 08-06-2017

Uitvoerbaarheid – Alimentatie – Echtscheiding – Schuldvordering – Artikel 25 WIPR – Verbod herziening grond van de buitenlandse beslissing – Schending openbare orde

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 13-05-2014

Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Geboorteakte Californië – Belgische en Amerikaanse wensouders – Artikel 22 WIPR – Artikel 25 WIPR – Geen schending openbare orde