Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Rechtbank van koophandel Gent 03-11-2015

Handelsagentuur – Agent gevestigd in Turkije – Toepasselijk recht – Rechtskeuze – Dwingend recht – Belgische Handelsagentuurwet – Vestiging in België als toepassingsvoorwaarde voor de wet – Conformiteit met de Agentuurrichtlijn