Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
16 resultaten

Hof van beroep Brussel 17-01-2011

Erkenning van een Marokkaanse huwelijksakte - Artikel 27 § 1, 1 WIPR – Weigering van overschrijving van een Marokkaanse huwelijksakte op basis van artikelen 18 en 21 WIPR

Hof van beroep Gent 23-12-2010

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Artikel 13 – Weigeringsgronden voor de terugkeer – Wisselwerking met het Verdrag inzake de rechten van het kind

Hof van beroep Gent 29-09-2010

Verdrag van Den Haag van 1971 (Verkeersongevallen) – Uitsluiting van regresvorderingen en subrogatie – Artikel 3 Burgerlijk Wetboek – Overgangsrecht

Hof van Cassatie 01-10-2010

Artikel 22, 4 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Exclusieve bevoegdheid voor de registratie en geldigheid van een octrooi

Hof van Cassatie 15-02-2011

Artikel 3.1 Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Begrip ‘centrum van de voornaamste belangen’ van een fysieke persoon-schuldenaar

Hof van Cassatie 22-03-2011

Internationale bevoegdheid - Artikel 5, 1, b Verordening 44/2001 (Brussel I) - Koopcontract – Forum executionis contractus – Begrip plaats van levering – Voorwaarden in bestelbonnen - Ex Works Incoterms

Hof van Justitie 07-12-2010, C-585/08 en C-144/09, Peter Pammer / Reederei Karl Schlüter en Hotel Alpenhof / Oliver Heller

Artikel 15, 1, sub c en 3 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Consumentenovereenkomst – Overeenkomst over reis per vrachtschip – Begrip pakketreis’ – Begrip activiteit gericht op lidstaat waar consument woonplaats heeft

Hof van Justitie 15-03-2011, C-29/10, Heiko Koelzsch / Groothertogdom Luxemburg

Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Artikel 6, lid 2, sub a – Arbeidsovereenkomst – Begrip land waar de werknemer ‘gewoonlijk zijn arbeid verricht’

Hof van Justitie 17-02-2011, C-283/09, Artur Werynski / Mediatel 4B spółka z o.o.

Samenwerking in burgerlijke zaken – Artikels 14 en 18 Verordening 1206/2001(bewijsverkrijging) – Getuigenverhoor – Getuigenvergoeding

Hof van Justitie 22-12-2010, Barbara Mercredi/Richard Chaffe

Begrip ‘gewone verblijfplaats’ van een zuigeling – Artikels 8 en 10 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)