Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Arbeidshof Antwerpen 21-10-2008

Internationale bevoegdheid – Artikel 20 verordening 44/2001 (Brussel I) - Arbeidsovereenkomst – Ontbinding op grond van gewichtige redenen –Forum domicilii – Toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Lex loci laboris – Artikel 7:685 Nederlands BW – Toepassingsgebied van respectievelijk de materiële lex causae en de processuele lex fori

Arbeidshof Brussel 10-06-2008

Internationale bevoegdheid – (Oud) Belgisch IPR – Arbeidsovereenkomst of zelfstandigenovereenkomst – Bevoegdheidsbeding geldig – Forum prorogati – Eiland Man – Artikel 630 Ger. W. niet van toepassing – Toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Artikel 3 – Lex voluntatis – Kwalificatie overeenkomst – Anticipatieve toepassing van de lex loci laboris – Arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht – Artikel 6 – Dwingende regelen uit het objectief toepasselijk landsrecht – Betekening – Verdrag van Den Haag – Geen nietigheid bij gebrek aan belangenschade