Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van beroep Gent 18-05-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 2.1 – Onrechtmatige daad – Skiongeluk – Vordering tot schadevergoeding – Forum domicilii – Toepasselijk recht – Artikel 3, eerste lid B.W. (oud) – Lex loci delicti commissi – Inhoud van het toepasselijk recht

Hof van beroep Gent 23-09-2004

Toepasselijk recht – Artikel 3, eerste lid B.W. (oud) – Onrechtmatige daad – Skiongeluk – Vordering tot schadevergoeding – Lex loci delicti commissi – Inhoud van het toepasselijk recht – Toepasselijkheid plaatselijke gedragscode

Hof van beroep Gent 30-03-2006

Toepasselijk recht – Onrechtmatige daad – Skiongeluk – Vordering tot schadevergoeding – Afwijking van de oude lex loci delicti commissi-regel nu 1° de gevolgen van de onrechtmatige daad zich op het grondgebied van een andere staat voordoen, 2° beide partijen de nationaliteit van die andere staat hebben en 3° het normaal toepasselijke recht voorziet in een regel van renvoi ten gunste van de lex fori– Toepasselijkheid plaatselijke gedragscode