Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Arbeidsrechtbank Hasselt 19-06-2000

Arbeidsovereenkomst - bevoegdheidsbeding – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – toepasselijke versie

Hof van beroep Brussel 18-01-2000

Nationaliteit – WBN – artikel 16, §2, 4° - werkelijke band met België – begrip – het loutere feit van een huwelijk met een Belgische is onvoldoende

Hof van beroep Luik 01-04-2003

Nationaliteit – WBN – artikel 12, §1 – hoofdverblijf in België sedert ten minste zeven jaar – enkel legaal verblijf telt

Hof van Cassatie 02-11-2001

Internationale bevoegdheid – artikel 635, 9°, Ger. W. – vordering tot tussenkomst – bevoegdheidsbeding tussen de oorspronkelijke procespartijen krijgt uitwerking – interne regelen van bevoegdheid kunnen slechts toegepast worden na vaststelling van internationale bevoegdheid

Hof van Cassatie 29-09-2003

Verstoting – gevolgen in België – artikel 570, tweede lid, van het Ger. W – schending van de rechten van verdediging – navolgende aanvaarding door verstotene heeft geen herstellend effect

Hof van Justitie 09-12-2003, C-116/02, Gasser

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - vraag tot interpretatie – vraag gebaseerd op stellingen waarvan de juistheid niet werd onderzocht – voorwaarden – artikelen 17 en 21 – rechter bevoegd op basis van een bevoegdheidsbeding moet de zaak aanhouden totdat de eerst aangezochte rechter zich onbevoegd heeft verklaard – in het algemeen buitengewoon lange duur van de procedures in de staat van de eerst aangezochte rechter – geen grond om van
de bepalingen van artikel 21 af te wijken

Hof van Justitie 30-09-2003, C-167/01

Vennootschappen – Elfde richtlijn (89/666/EG) – volledige harmonisatie die bijkomende nationale openbaarmakinsgverplichting uitsluit – vrijheid van vestiging – regelmatige oprichting in een Lidstaat – geen bijkomende voorwaarden voor een filiaal in andere Lidstaat – uitzondering: misbruik

Rechtbank van koophandel Hasselt 22-05-2002

Internationale koopovereenkomst – toepasselijk recht – Weens Koopverdrag (CISG) – bewijs - schadevergoeding