Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van beroep Brussel 04-05-2001

Internationale bevoegdheid – artikel 5.3 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Stakingsvordering – Film gemaakt in Frankrijk - Schadelijke gevolgen in België

Hof van beroep Brussel 08-10-2001

Toepasselijk recht – Auteursrecht – Overeenkomst betreffende
auteursrechten – Toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO)

Hof van Justitie 14-11-2002, C-271/00, Baten

Artikel 1, tweede lid, 3. Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Toepassingsgebied – Begrip sociale zekerheid- Begrip burgerlijke zaken – Terugvordering door overheidsorgaan bij
de onderhoudsplichtige