Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
27 resultaten

Familierechtbank Luik 17-07-2018

Staat van personen – Staatloosheid – Palestina – Verdrag van New York van
1954 betreffende de status van staatlozen – Artikel 1, § 2 (i) – Strafrechtelijke
veroordeling – Mensenhandel

Familierechtbank Luik 22-06-2018 A

Erkenning – Huwelijk uit Guinea – Erkende vluchteling – Visum gezinshereniging
– Artikel 27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Artikel 12 Verdrag van
Genève – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Bigamie

Familierechtbank Luik 22-06-2018 B

Erkenning – Huwelijk uit Eritrea – Religieus huwelijk – Vluchteling – Visum
gezinshereniging – Artikel 27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Artikel
12 Verdrag van Genève – Gewoonterecht – Geen legalisatie – Artikel 146bis BW
– Openbare orde

Arbeidsrechtbank Luik 08-05-2018

Erkenning – Echtscheiding – Verstoting – Talak – Polygamie – Overlevingspensioen – Belgisch-Marokkaans Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid – Artikel 57, § 2, 3° WIPR – Oud artikel 570 Ger.W. – Respect voor de rechten van verdediging – Openbare orde

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 25-05-2018

Erkenning – Somalisch huwelijk – Religieus huwelijk – Kindhuwelijk – Geen documenten – Vluchteling – Gezinshereniging – Artikel 27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Artikel 12 van het Verdrag van Genève – Artikel 146bis BW – Openbare orde

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 27-01-2017

Erkenning – Huwelijk – Gezinshereniging – Internationale bevoegdheid – Artikel 23 WIPR – Artikel 27 WIPR – Legalisatie – Artikel 30 WIPR – Artikel 46 WIPR – Nationaliteit – Artikel 47 WIPR – Syrisch recht – Artikel 12 van het Verdrag van Genève – Gewone verblijfplaats – Artikel 146bis BW – Toestemming – Openbare orde

Rechtbank van eerste aanleg Luik (afd. Verviers), 18-08-2016

Nationaliteit – Wetboek van de Belgische Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Maatschappelijke integratie – “Ononderbroken karakter” van de beroepsactiviteit – Artikel 12bis, § 1, 2°, d), laatste streepje – Talenkennis

Rechtbank van eerste aanleg Luik (afd. Verviers) 23-02-2015

Nationaliteit – Verklaring – Wettelijk verblijf – Attest van immatriculatie – Vluchteling – Declaratieve werking

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 15-01-2016

Afstamming - Vaststelling vaderschap - Consulaire erkenning - Vraag tot overschrijving in de registers van de burgerlijke stand - Artikel 61, § 2 WIPR - Artikel 62 WIPR - Frans recht

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 06-11-2015

Vaststelling en betwisting vaderschap – Artikel 62 WIPR – Vaststelling van vaderschap buiten huwelijk – DNA-onderzoek