Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
14 resultaten

Familierechtbank Oost Vlaanderen (afd. Gent) 25-06-2015

Weigering om huwelijk te voltrekken – Artikel 167, 1ste lid BW – Plicht om te voltrekking van het huwelijk te weigeren indien er niet voldaan is aan hoedanigheden en voorwaarden – Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk – Weigering ongegrond

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 04-06-2015

Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Artikel 3 Verordening 4/2009 (Alimentatie) - Vaststelling vaderschap – Betaling alimentatie – Belang van het kind – Gewone verblijfplaats kind in België – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Jamaicaans recht vordering tot vaststelling vaderschap – Toestemming kind – Artikel 62, §1, tweede lid WIPR – Artikel 332quinquies BW – Verzet door de moeder – Verblijfsrechtelijke motieven – Afweging belangen partijen – Artikel 15 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Belgisch recht onderhoudsvordering – Artikel 336 BW

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 05-11-2015

Betwisting en vaststelling vaderschap – 2 in 1-vordering – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Kind gewone verblijfplaats in België – Toepasselijk recht – Dualistische visie – Artikel 62 WIPR – Belgisch en Dominicaans recht – Artikel 63 WIPR – Titularis vordering – Vorderingsrecht vermeende biologische vader – Artikel 318, § 2 BW – Artikel 318, § 5 BW – Geen DNA-onderzoek mogelijk onder Dominicaans recht – Schending internationale openbare orde – DNA-onderzoek bevolen

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 10-09-2015

Huwen in het buitenland – Attest van geen huwelijksbeletsel – Consulair wetboek – Artikel 70 – Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan – Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 19-03-2015

Betwisting en vaststelling vaderschap – 2 in 1-vordering – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Kind gewone verblijfplaats in België – Toepasselijk recht – Dualistische visie – Artikel 62 WIPR – Turks recht – Geen vorderingsrecht biologische vader – Artikel 19 en 21 WIPR – Geen toepassing artikel 19 WIPR – Geen vorderingsrecht moeder – Schending internationale openbare orde – Belgische recht – DNA-test

Hof van beroep Gent 04-03-2015

Overeenkomsten – Distributie – Forumbeding – Verdrag van Lugano – Strijdigheid met de taalwet – Foutieve bewoording beding – Werkelijke wil van de partijen

Hof van beroep Gent 14-01-2015

Europees betalingsbevel – Betalingsbevelverordening – Artikel 20.2 – Artikel 20.3 – Artikel 7.3 – Verzoek tot heroverweging – Rol nationaal recht – Uitzonderlijke omstandigheden – Verkeerde info in het aanvraagformulier – Betwisting contractpartij

Hof van beroep Gent 14-01-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Oud artikel 12bis WBN – Gewichtige feiten – Vroeger schijnhuwelijk – Artikel 23/1 WBN niet van toepassing

Hof van beroep Gent 14-01-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Oud artikel 12bis WBN – Nigeriaanse geboorteakte – Gewichtige feiten – Strafrechtelijke veroordeling

Hof van beroep Gent 14-01-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Oud artikel 16, §2, sub 1° WBN – Gewichtige feiten – Vroeger schijnhuwelijk