Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
122 resultaten

Hof van beroep Gent 18-10-2018 A

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 4° WBN – Bewijs van
een handicap of invaliditeit – Onvolkomen attestering op het tijdstip van
nationaliteitsverklaring

Hof van beroep Gent 18-10-2018 B

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Bewijs van
kennis van één van de drie landstalen – Rol voor de rechterlijke overheid

Hof van beroep Gent 20-09-2018

Afstamming – Internationale bevoegdheid – Vaderlijke erkenning – Artikel 61, 1°
WIPR – Gewone verblijfplaats kind – Belgische rechter – Toepasselijk recht –
Artikel 62, § 1, 1ste lid WIPR – Recht van de nationaliteit van de aspiranterkenner
– Ivoriaans recht – Artikel 62, § 1, 2e lid WIPR –Toestemming moeder
en/of kind – Geen toestemming moeder – Rechterlijke machtiging tot vaderlijke
erkenning – Kind ouder dan één jaar – Rekening houden met het belang van het
kind – Geen machtiging

Hof van beroep Gent 29-11-2017

Toepasselijk recht – Overeenkomst – Koopovereenkomst – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 3.1 – Aansprakelijkheid verkoper – Artikel 35 – Artikel 36 – Artikel 38 – Artikel 39 – Redelijke termijn – Klacht

Hof van beroep Gent 17-05-2018

Afstamming – Vaderlijk erkenning – Internationale bevoegdheid – Artikel 61, 1° WIPR – Gewone verblijfplaats kind – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62, § 1, 1ste lid WIPR – Recht van de nationaliteit van de aspirant-erkenner – Cubaans recht – Artikel 62, § 1, 2de lid WIPR – Toestemming moeder en/of kind – Geen toestemming moeder – Rechtelijke machtiging tot vaderlijke erkenning – Kind ouder dan één jaar – Rekening houden met het belang van het kind – Geen machtiging

Hof van beroep Gent 19-10-2017

Nationaliteit – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Onafgebroken wettelijk verblijf – Tussenperiode zonder wettelijk verblijf – Kandidaat-vluchteling tijdens asielprocedure – Tijdelijk recht op verblijf – Geen wettelijk verblijf in de zin van artikel 7bis, § 2, 2° WBN

Hof van beroep Gent 26-10-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Bewijs van
kennis van één van de drie landstalen – Artikel 1 KB 14 januari 2013 – Bewijs
van economische participatie – Documentair systeem – Taak van de rechter

Hof van beroep Gent 29-06-2017

Echtscheiding – Alimentatie – Huwelijksvermogen – Internationale
bevoegdheid – Toepassing oude bevoegdheidsregels – (oud) Artikel 635 Ger.W.
– Nietigverklaring van het huwelijk – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Artikel 3.1, eerste lid, a) – Ontvankelijkheid tegenvordering – Toepasselijk recht
– Artikel 46 WIPR – Grondvoorwaarden huwelijk – Toestemmingsvereiste –
Distributieve toepassing van de nationale wet – Toepassing van Belgisch recht
en van Amerikaans recht – Wilsgebreken – Nietigverklaring huwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 15-12-2016

Huwelijk – Somalië – Erkenning Somalische huwelijksakte – Tegenstrijdige administratieve beslissingen – WIPR – Legalisatie – Artikel 30 WIPR – Legalisatie onmogelijk in land van herkomst – Legalisatie door Minister van Buitenlandse Zaken – Vraag tot overschrijving van de huwelijksakte – Artikel 31, § 1 WIPR

Hof van beroep Gent 20-04-2017

Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Genetische wensvader met Nederlandse nationaliteit – Belgische wensvader – Geboorteakte Californië – Kwalificatie – Erkenning rechterlijke beslissing – Artikel 24 WIPR – Artikel 25 WIPR – Geen wetsontduiking – Geen schending openbare orde – Belang van het kind – Artikel 8 EVRM