Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
108 resultaten

Hof van beroep Gent 07-04-2016

Huwelijk – niet-erkenning – artikel 24 WIPR – openbare orde

Hof van beroep Gent 03-09-2020

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Artikel 8 – Gewone verblijfplaats van het kind – Perpetuatio fori - Artikel 10 –
Ongeoorloofde overbrenging van het kind – Artikel 9 – Voorwaarden – Artikel 19
– Aanhangigheid – Voorwaarden – Artikel 15 – Verwijzing naar een gerecht dat
beter in staat is de zaak de behandelen – Voorwaarden – Bijzondere band –
Belang van het Kind – Toepasselijk recht – Verdrag van Den Haag van 1996
(kinderbescherming)

Hof van beroep Gent 03-09-2020

Nationaliteit – Onmogelijkheid zich een geboorteakte te verschaffen –
Onmogelijkheid zich een akte van bekendheid te verschaffen – Artikel 5, §3 WBN
– Verzoek een beëdigde verklaring te mogen afleggen – Artikel 5, §4 WBN –
Geweigerd

Hof van beroep Gent 18-02-2021

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Artikel 15 – Verwijzing naar een gerecht dat beter in staat is de zaak de
behandelen – Oostenrijkse rechter – Aanvaarding van de bevoegdheid –
Beslissing in kracht van gewijsde getreden – Beslissing waarbij de Belgische
rechter afziet van de uitoefening van de bevoegdheid - Kosten

Hof van beroep Gent 25-11-2021

Existence d’un Etat – Conditions – Convention de Montevideo – Coutume
internationale de portée universelle – Appréciation par le pouvoir judiciaire –
Apatridie

Hof van beroep Gent 06-05-2019

Erkenning – Huwelijk – Erkenning Marokkaanse huwelijksakte – Artikel 27 WIPR
– Artikel 146bis BW – Artikel 8 EVRM – Artikel 12 EVRM – Artikel 23 BUPO –
Gemeenschappelijke kinderen – Geen schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 07-05-2020

Erkenning – Huwelijk – Weigering erkenning Congolese huwelijksakte –
Consulair huwelijk – Artikel 27 WIPR – Artikel 21 WIPR – Artikel 146bis BW –
Artikel 8 EVRM – Artikel 12 EVRM – Artikel 23 BUPO – Schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 08-03-2018

Toepasselijk recht – Huwelijk – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Attest van
geen huwelijksbeletselen – Artikel 69 Consulair Wetboek – Artikel 70 Consulair
Wetboek – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk – Openbare orde – Artikel 8 EVRM
– Artikel 12 EVRM

Hof van beroep Gent 14-02-2019

Erkenning – Huwelijk – Weigering Tunesische huwelijksakte – Artikel 27 WIPR –
Artikel 146bis BW – Attest van geen huwelijksbeletselen – Schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 15-10-2020

Erkenning – Huwelijk – Weigering erkenning Marokkaanse huwelijksakte –
Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Nationaliteitsconflict – Artikel
3 WIPR – Artikel 146bis BW – Gemeenschappelijke kinderen – Schijnhuwelijk