Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
87 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 20-04-2018

Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Samenhang van contractuele vorderingen – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 8 lid 1 – Toepasselijk recht – Overeenkomst gesloten in 2006 – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Artikel 4, lid 1 – Het recht van het land waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is – Moeilijk te bepalen – Recht van toepassing op één van de verbintenissen van de overeenkomst – Onderaanneming – Kenmerkende prestant – Belgisch recht – Toepasselijk recht – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Verordening 864/2007 (Rome II) – Artikel 4, lid 1 – Plaats van de schade – Belgisch recht

Rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant 14-07-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Wettelijk verblijf
– Artikel 7bis, § 2, 2° WBN – Koninklijk besluit van 14 januari 2013

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 13-05-2014

Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Geboorteakte Californië – Belgische en Amerikaanse wensouders – Artikel 22 WIPR – Artikel 25 WIPR – Geen schending openbare orde

Rechtbank van eerste aanleg Luik (afd. Verviers) 23-01-2017

Onmogelijk om geboorteakte en celibaatsattest voor te leggen – Irak – Verzoek tot homologatie van akte van bekendheid – Artikel 72bis BW – Artikel 70 BW

Rechtbank van eerste aanleg Gent 25-11-2010

Erkenning – Echtscheiding – Verstoting – Artikel 25 WIPR – Artikel 57 WIPR – Artikel 24, 2° WIPR – Betekening aan niet verschenen partij – Bilaterale overeenkomst betreffende wederzijds rechtshulp in burgerlijke zaken en in handelszaken tussen België en Algerije – Bewijs van overhandiging – Schending rechten van verdediging

Rechtbank van eerste aanleg Hainaut (div. Mons) 11-01-2017

Nationaliteit – Wetboek van de Belgische Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Economische participatie – Artikel 12bis, § 1, 2°, e) – Opleiding – Artikel 60, § 7 van de organieke wet betreffende de OCMW’s – Arbeidsdagen – Artikel 1, § 2, 7° WBN – Artikel 37, § 1 KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 14-10-2016

WIPR – Tenuitvoerlegging – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Betekening – Amerikaanse beslissing – Veroordeling bij verstek – Rechten van verdediging – Derdenverzet – Artikel 25 WIPR – Artikel 24, §1, 3° WIPR – Voorwaarde document niet voldaan – Artikel 24, § 2 WIPR – Termijn voor de overlegging – Geen verplichting

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 12-01-2017

Huwelijk – Marokko – Erkenning Marokkaanse huwelijksakte – WIPR – Artikel 31 WIPR – Artikel 23 WIPR – Artikel 27 WIPR – Weigering ambtenaar van de burgerlijke stand – Bigamie – Marokkaans echtscheidingsvonnis – Spaans echtscheidingsvonnis – Echtheid – Conflictenrechtelijke controle – Wetsontduiking – Openbare orde-exceptie

Rechtbank van eerste aanleg Luik (afd. Verviers), 18-08-2016

Nationaliteit – Wetboek van de Belgische Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Maatschappelijke integratie – “Ononderbroken karakter” van de beroepsactiviteit – Artikel 12bis, § 1, 2°, d), laatste streepje – Talenkennis

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Antwerpen) 04-05-2016

Erkenning - Artikel 27 WIPR - Huwelijk – Vordering tot nietigverklaring van buitenlands huwelijk – Geen erkenning in België – Artikel 146bis BW – Celibaatsattest – Artikel 64 BW – Nieuw huwelijk – Schending openbare orde