Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van beroep Gent 23-12-2010

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Artikel 13 – Weigeringsgronden voor de terugkeer – Wisselwerking met het Verdrag inzake de rechten van het kind

Hof van beroep Gent 29-09-2010

Verdrag van Den Haag van 1971 (Verkeersongevallen) – Uitsluiting van regresvorderingen en subrogatie – Artikel 3 Burgerlijk Wetboek – Overgangsrecht