Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 22-03-2004

Toepasselijk recht op de oorspronkelijke vrijwarings-verbintenis en exoneratiebeding – Artikel 3 van het (oude) Verdrag van Den Haag van 1955 - Opeenvolgende koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Vordering wegens verborgen gebreken van (Belgische) eindkoper tegen oorspronkelijke (Italiaanse) verkoper – Recht van het land van de gewone verblijfplaats van de verkoper – Toepasselijkheid van het CISG als onderdeel van het Italiaanse recht via oproeping als lex contractus – Niet-naleving van de korte termijn voor het instellen van een vordering zoals voorzien in artikel 39.2 Weens Koopverdrag (CISG)