Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van beroep Brussel 26-02-2003

Onrechtmatige daad – Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 19638 (EEX) – artikel 5, 3 – plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – eerroof door een tijdschriftartikel verspreid in verschillende landen en op het internet

Hof van beroep Gent 12-09-2003

(Oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – betekening in Portugal – twee geldige en toegelaten betekeningswijzen – voor de beroepstermijn in aanmerking te nemen begindatum

Hof van beroep Gent 16-10-2003

Echtscheiding – dringende en voorlopige maatregelen – onderhoudsgeld –
internationale bevoegdheid – toepasselijk recht