Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van beroep Brussel 18-01-2000

Nationaliteit – WBN – artikel 16, §2, 4° - werkelijke band met België – begrip – het loutere feit van een huwelijk met een Belgische is onvoldoende

Hof van beroep Luik 01-04-2003

Nationaliteit – WBN – artikel 12, §1 – hoofdverblijf in België sedert ten minste zeven jaar – enkel legaal verblijf telt