Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 07-05-2003

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Overbrenging in strijd met het gezagsrecht – Artikel 13 – Lichamelijk of geestelijk gevaar – Lang verblijf en inburgering – Draagwijdte van de verplichte terugkeer – Geen uitspraak over de invulling van het gezag of de concrete verblijfplaats bij terugkeer