Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
161 resultaten

Hof van beroep Bergen 26-09-2018

Nationaliteit – (oud) Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 7bis WBN –
Onafgebroken wettelijk verblijf – Verblijfsvergunning – Attest van
immatriculatie – F-kaart – Declaratief karakter

Hof van beroep Brussel 10-08-2018

Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Geboorteakte Californië –
Californische rechterlijke beslissing – Belgische en Franse wensouders – Artikel
22 WIPR – Artikel 25 WIPR – Geen schending van de openbare orde –
Wetsontduiking – Hoger belang van het kind

Hof van beroep Gent 18-10-2018 A

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 4° WBN – Bewijs van
een handicap of invaliditeit – Onvolkomen attestering op het tijdstip van
nationaliteitsverklaring

Hof van beroep Gent 18-10-2018 B

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Bewijs van
kennis van één van de drie landstalen – Rol voor de rechterlijke overheid

Hof van beroep Gent 20-09-2018

Afstamming – Internationale bevoegdheid – Vaderlijke erkenning – Artikel 61, 1°
WIPR – Gewone verblijfplaats kind – Belgische rechter – Toepasselijk recht –
Artikel 62, § 1, 1ste lid WIPR – Recht van de nationaliteit van de aspiranterkenner
– Ivoriaans recht – Artikel 62, § 1, 2e lid WIPR –Toestemming moeder
en/of kind – Geen toestemming moeder – Rechterlijke machtiging tot vaderlijke
erkenning – Kind ouder dan één jaar – Rekening houden met het belang van het
kind – Geen machtiging

Hof van beroep Antwerpen 04-12-2017

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Forumbeding – Algemene voorwaarden – Artikel 23 – Taal – Artikel 2 – Betekening – Betalingsbevel

Hof van beroep Brussel 05-06-2018

Staat van personen – Verzoek tot erkenning als staatloze – Verdrag van New York van 28 september 1954 – Artikel 1.1 – Nationaliteit – Bewijs ontbreken nationaliteit – Band met staten – Verzoeker van Palestijnse origine – Palestina – Montevideo Conventie – Palestijnse onderdaan

Hof van beroep Gent 29-11-2017

Toepasselijk recht – Overeenkomst – Koopovereenkomst – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 3.1 – Aansprakelijkheid verkoper – Artikel 35 – Artikel 36 – Artikel 38 – Artikel 39 – Redelijke termijn – Klacht

Hof van beroep Brussel 29-03-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 1° WBN – Ononderbroken verblijf sinds de geboorte – Artikel 7bis WBN – Wettelijk verblijf – Artikel 4 Konkinklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve lijst – Niet conform de wet

Hof van beroep Gent 17-05-2018

Afstamming – Vaderlijk erkenning – Internationale bevoegdheid – Artikel 61, 1° WIPR – Gewone verblijfplaats kind – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62, § 1, 1ste lid WIPR – Recht van de nationaliteit van de aspirant-erkenner – Cubaans recht – Artikel 62, § 1, 2de lid WIPR – Toestemming moeder en/of kind – Geen toestemming moeder – Rechtelijke machtiging tot vaderlijke erkenning – Kind ouder dan één jaar – Rekening houden met het belang van het kind – Geen machtiging