Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
170 resultaten

Hof van beroep Gent 10-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam

Hof van beroep Gent 10-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 4° WBN – Artikel 9
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 – Negatief advies Openbaar Ministerie –
Bewijs van een handicap of invaliditeit

Hof van beroep Gent 13-12-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 3° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam

Hof van beroep Gent 13-12-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam

Hof van beroep Gent 15-11-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Opsporingsonderzoek – Correctionele veroordeling

Hof van beroep Gent 20-12-2018

Nationaliteit – Artikel 10, lid 1 WBN – Toekenning Belgische nationaliteit –
Staatloosheid – Verdrag van New York van 28 september 1954 (Staatloze) –
Artikel 1

Hof van beroep Antwerpen 22-03-2017

Internationale bevoegdheid – Relatie van samenleven – Geen toepassing van
artikel 22, 1° Verordening 44/2001 (Brussel I) – Verkoop van buitenlands
onroerend goed

Hof van beroep Brussel 10-08-2018

Nationaliteit – Artikel 24 WBN – Herverkrijging van de Belgische nationaliteit –
Onafhankelijkheid van Congo – Verlies van de Belgische nationaliteit – Belg met
Congolees statuut – Belg met koloniaal statuut

Hof van beroep Gent 09-05-2018

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23, lid 1,
b) – Forumkeuze – Algemene factuurvoorwaarden – Toepasselijk recht – Weens
Koopverdrag (CISG) – Artikel 35 – Non-conformiteit van het geleverde goed –
Artikel 36 – Aansprakelijkheid van de verkoper – Bewijs – Verzoek
deskundigenonderzoek afgewezen – Verzoek getuigenbewijs afgewezen –
Schadebeding in algemene voorwaarden

Hof van beroep Bergen 26-09-2018

Nationaliteit – (oud) Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 7bis WBN –
Onafgebroken wettelijk verblijf – Verblijfsvergunning – Attest van
immatriculatie – F-kaart – Declaratief karakter