Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
29 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 01-02-2018, M.K. / Griekenland

Kinderontvoering – Onrechtmatige overbrenging van kinderen naar Griekenland – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel IIbis – Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 – Tenuitvoerlegging beslissing tot terugkeer – Verzet van het kind – Belang van het kind – Recht van het kind om gehoord te worden – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14-12-2017, Orlandi e.a. / Italië

Erkenning – Homohuwelijk – Weigering van erkenning buitenlandse
huwelijksakte in Italië – Schending artikel 8 EVRM – Recht op juridische
erkenning en bescherming van homoseksuele relatie – Geen recht om te huwen
– Omzetting naar geregistreerd partnerschap

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-09-2017, Sévère / Oostenrijk

Kinderontvoering – Onrechtmatige overbrenging van kinderen naar Oostenrijk
– Strafrechtelijke veroordeling – Verdrag van Den Haag van 1980
(kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel
IIbis – Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 – Tenuitvoerlegging
beslissing tot terugkeer – Samenwerking tussen centrale autoriteiten –
Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en
familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Gewijzigde
omstandigheden – Snelle en adequate maatregelen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-01-2017, Laborie / Frankrijk

Internationaal draagmoederschap – Afstamming – Erkenning – EVRM – Artikel 8 EVRM – Buitenlandse geboorteakte – Geboorte kind in Oekraïne – Weigering inschrijving van de geboorteakte – Genetische band wensvader – Schending artikel 8 EVRM (privé-leven)

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 24-01-2017, Paradiso en Campanelli / Italië

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Geboorte kind in Rusland – Weigering inschrijving van de geboorteakte – Geen genetische band wensouders – Valse verklaringen wensouders – Adoptie – Geen familieleven – Bestaan privéleven – Geen schending artikel 8 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 19-07-2016, E.S. / Roemenië en Bulgarije

Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Kinderontvoering – Ouderlijk verantwoordelijkheid – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Duur van de nationale procedure inzake het ouderlijke verantwoordelijkheid – Duur van de procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlands vonnis

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-07-2016, Foulon en Bouvet / Frankrijk

Erkenning en tenuitvoerlegging – Afstamming – Draagmoederschap – Weigering overschrijving geboorteakte – Schending artikel 8 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 8-11-2016, Naku / Litouwen en Zweden

Overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Ambassade – Staatsimmuniteit – Schending van artikel 6 EVRM – Recht op toegang tot de rechter – Verdrag van de VN inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

Europees Hof voor Rechten van de Mens, 19-07-2016, G.N. / Polen

Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Kinderontvoering – Artikel 13(b) – Verzet tegen terugkeer – Positieve verplichting voor de staat – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Schending artikel 8 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 23-05-2016, Avotiņš / Latvia

Erkenning en tenuitvoerlegging – Verordening 44/2001 (Brussel I)– Artikel 34(2) – Fundamentele rechten - Rechten van verdediging – Bosphorus-vermoeden – Openbare orde – Geen schending artikel 6, §1 EVRM