Links

- Informatie over Europese wet- en regelgeving en rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl

- Website van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
- Website van het Hof van Justitie van de Europese Unie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-jus…
- Website van het Hof van Cassatie: http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/ho…
- Website van de Raad van State: http://www.raadvanstate.be/
- Website van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: http://www.rvv-cce.be/nl
- Databank met Belgische rechtspraak over de toepassing van Europese IPR-verordeningen: http://www.eurprocedure.be/
- Databank met Belgische en buitenlandse rechtspraak over de toepassing van Europese IPR-verordeningen: https://w3.abdn.ac.uk/clsm/eupillar/#/home
- Databank met rechterlijke beslissingen uit diverse EU-lidstaten en rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie: http://www.unalex.eu

- Website van de Centrale Autoriteit inzake adoptie: http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/a…
- Website van de Centrale Autoriteit inzake kinderontvoering: http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/i…
- Website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht: https://www.hcch.net/
- Website van de Kruispuntbank Migratie-Integratie: http://www.kruispuntmi.be/
- Website van de International Commission on Civil Status: http://www.ciec1.org
- Website van de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand: http://www.vlavabbs.be/
- Website van het Instituut voor Bedrijfsjuristen: http://www.ibj.be/?lang=nl
- Website van de United Nations Commission on International Trade Law: http://www.uncitral.org/
- Website van de International Institute for the Unification of Private Law: http://www.unidroit.org/

- News and views in Private International Law: http://www.conflictoflaws.net/

- Website van de Academy of European Law, met overzicht vormingen in diverse rechtstakken: www.era.int